WAP Basic

WAP Basic

เป็นบริการสร้าง WAP (Wireless Application Protocol) หรือที่คุ้นเคยกันว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ ขนาดเล็กบนมือถือที่ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการผ่าน GPRS โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์ ผ่านระบบ WAP CMS ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดยในการใช้งาน WAP CMS นั้น ผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมี Template ให้ใช้งาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ อีกทั้งระบบจะจัดทำ Report ให้แบบอัตโนมัติ

WAP Basic เหมาะกับบริการแบบไหน

  • โฆษณา โปรโมทข่าวสารหรือคอนเทนต์ต่างๆ (Advertising) :: โปรโมทข่าวสารและสื่อต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าได้รับรู้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์บนมือถือ ซึ่งช่วยในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
  • กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sales Promotion) :: บริการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นการแนะนำผลิตภัณท์ของทางบริษัท, การจัดทำโปรโมชั่น เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์บนมือถือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนถึงโอกาสในการขายที่มากขึ้นด้วย
Posted in Products